Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Tennsoldaten, Stockholm, som registrerats hos Patent- och registreringsverket med organisationsnummer 769617-0898, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter till nyttjanderätt utan begränsning i tiden. Föreningens ekonomiska plan upprättades 2007-08-20.

Fastighetsbeteckningen är Fridhemshöjden 9 och adressen är Tenngjutargränd 1, 129 40 Hägersten. I Mälarhöjdens centrum med närhet till service och affärer och T-banan inom 3 minuter.

Föreningens fastighet är en ombyggd 1.5 plans villa med källare i souterräng. Fastigheten byggdes om under åren ca 2007 - 2008 varvid taket lades om och de två översta våningarna byggdes om och till. Byggnadsåret är 1954 och nybyggnadsåret är 2008.

Föreningen innehar tomt med äganderätt och tomtarealen är ca 705 kvadratmeter. I källaren finns föreningens och lägenheternas elcentraler samt värmeanläggningen.


Föreningens har 5 lägenheter/bostadsrätter, varav 2 st är på 4/5 rum och kök på 103 resp. 117 m2, och 3 st är på 1/2 rum och kök på 36,4, 37,4 resp. 45,2 m2. Den totala boarean (BOA) är 340 kvadratmeter. Till varje lägenhet ingår även viss tomtmark upplåten med tomträtt, parkering och separat förråd/förrådshus i upplåtelsen. Vilken mark, parkering och förråd/förrådshus som ingår i respektive bostadsrätt samt yta mm framgår av situationsplan som upprättades och antogs vid föreningsstämman 2022-02-08.


En ny värmeläggning installerades 2019 som består av en luftvärmepump från Panasonic och två större ackumulatortankar på vardera 750 liter, samt pumpar, som förser samtliga lägenheter med varmvatten och golvvärme. Pumpar som som förser och fördelar golvvärme till de tre mindre lägenheterna i bottenvåningen, styrda av termostat placerad i en lägenhet, är placerade i pannrummet. I de två större lägenheterna finns i respektive lägenhet pump som förser och fördelar golvvärme styrda av termostater placerade i respektive lägenhet. På taket finns en mindre solpanelsanläggning som är kopplad till ackumulatortankarna (vilket således endast genererar varmvatten).

Samtliga bostadsrättslägenheter är representerade i styrelsen.

I övrigt hänvisas till föreningens årsredovisningar. Lägenhetsregister/mäklarbild erhålls genom att bostadsrättsinnehavare begär sådant och/eller genom att lämna fullmakt till mäklare.