Gällande stadgar och ordningsregler

Klicka på dokumentlänken, dokumentet öppnas i Google Drive.

Gällande stadgar reviderades 2023-02-24, baseras på Bostadsrätternas stadgemall och uppfyller den uppdaterade version av bostadsrättslagen som började att gälla 1 Januari 2023.