Gällande stadgar och ordningsregler

Klicka på dokumentlänken, dokumentet öppnas i Google Drive.

Styrelsen avvaktar ny uppdaterad version av Bostadsrätternas mönster stadgar och så snart dessa finns att tillgå kommer föreningen att uppdatera föreningens stadgar till att uppfylla den uppdaterade version av bostadsrättslagen som började gälla 1 Januari 2023.